Aktualności

CZYSTE POWIETRZE – pomagamy wypełnić wnioski o dofinansowanie

20 lipca 2021

CZYSTE POWIETRZE

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł
w podwyższonym.

 

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

 

Program przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą.

Dofinansowaniem objęta jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła spełniające najwyższe normy oraz niezbędne termomodernizacja budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

 

Ulga termomodernizacyjna to dodatkowa zachęta dla właścicieli nieruchomości sfinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonanego zarówno z własnych środków jak i np. kredytu lub pożyczki.

Limit odliczeń wynosi 53 tysiące zł a wydatki wymagają udokumentowania fakturami VAT.

 

Pomagamy wypełnić wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”

Hydra-Grupa SBS